Lifestyle

Wat is het goede effect van recyclen?

Recycling heeft verschillende voordelen. Behalve dat het grondstoffen bespaart, vermindert het de uitstoot van broeikasgassen en bespaart het energie. Het schept ook banen. Als industrie is recycling een enorme business. Dus waarom zou je je tijd en geld verspillen? Lees verder om meer te leren over de voordelen van recycling. Hier zijn er een paar:

Vermindert de uitstoot van broeikasgassen

Bronvermindering en recycling zijn twee belangrijke acties in Connecticut’s actieplan tegen klimaatverandering. Hoewel ze allebei belangrijk zijn en er ruimte is voor groei, zijn ze niet voldoende om ons naar een netto nuluitstoot te brengen. Recycling en bronvermindering gaan hand in hand; afvalvermindering bespaart meer uitstoot, maar recycling verbruikt meer energie. Er is dus een afweging. Terwijl afvalvermindering de koolstofuitstoot vermindert, vermindert recyclage ze nog meer.

Een van de grootste bronnen van broeikasgasuitstoot in de Verenigde Staten is energie. We moeten overschakelen op meer hernieuwbare energiebronnen en de energie-efficiëntie maximaliseren. Recycling vermindert de uitstoot van broeikasgassen doordat er geen grondstoffen meer nodig zijn. Door materialen te recyclen en te hergebruiken, kunnen we 2.400 pond koolstofdioxide aan de atmosfeer onttrekken. We kunnen de uitstoot ook verminderen door ons energieverbruik te verminderen, energie-efficiënte producten te kopen, en minder te rijden.

Minder energieverbruik

Alleen al gerecycleerde aluminium blikjes kunnen meer energie besparen dan een miljoen gloeilampen, door het energie-equivalent van bijna een miljoen BTU’s te besparen. De energie die door het recyclen van deze blikjes wordt bespaard kan een hele televisie drie uur lang van stroom voorzien! Een ton gerecycleerde aluminium blikjes kan het equivalent van meer dan tweeduizend liter benzine besparen. Recycling kan ook het milieu helpen. Volgens het WAste Reduction Model van de Amerikaanse EPA kan een ton aluminium blikjes het energie-equivalent van 1.665 gallons benzine besparen!

Een andere manier waarop recycling energie kan besparen is door de hoeveelheid materialen die van de grond af aan gemaakt moeten worden te verminderen. Nieuwe producten vanaf nul maken is arbeidsintensief en duur. Recycleerbare materialen vergen minder energie dan nieuwe materialen. Fabrikanten kunnen dezelfde goederen met minder energie maken, wat tot lagere kosten leidt. In feite kan recyclage meer dan 30 procent besparen van de energie die nodig is om een gloednieuw product te maken. Het is een win-win-win situatie voor iedereen!

Bespaart grondstoffen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen veel mensen voorwerpen te recyclen, een proces dat bekend staat als “berging”. De financiële beperkingen van de oorlog en het tekort aan grondstoffen dwongen de mensen om voorwerpen te hergebruiken, zodat er meer grondstoffen overbleven voor de oorlogsinspanning. Deze praktijk spaarde niet alleen grondstoffen, maar was ook een effectieve manier om goederen opnieuw te gebruiken. Nu maken we gebruik van deze hulpbronnen om onze planeet te helpen redden. Door te recycleren helpen we ons milieu te beschermen en onze natuurlijke hulpbronnen te behouden.

Momenteel is 94% van de Amerikaanse natuurlijke hulpbronnen niet-hernieuwbaar. Dit is een verontrustende trend, want niet gerecycleerde producten gaan naar stortplaatsen en vervuilende verbrandingsovens. Recycling van afval vermindert ook de hoeveelheid grondstoffen die bij de productie gebruikt worden. Gerecycleerde metalen en materialen hebben 95% minder energie nodig dan hun grondstoffen. Recycling kan ook het energieverbruik verminderen, want gerecycleerd staal, papier en kunststoffen kunnen tot 60 procent van de energie besparen die bij de productie ervan wordt gebruikt.

Vermindert vervuiling

Het recyclen van materialen spaart energie, geld en het milieu. Recycling van papier en glas vermindert de luchtvervuiling en het mijnafval met meer dan 70 procent. Ook het recyclen van aluminium en staal helpt het milieu te sparen, want het bespaart 90 procent van de energie die gebruikt wordt om ruw aluminium te produceren. De vermindering van de vervuiling door deze processen verlaagt ook de kosten in verband met het ophalen van vuilnis en zwerfvuil op de wegen. Bovendien dragen meer mensen hun steentje bij om het milieu te redden. Recycleerbare materialen verminderen ook de hoeveelheid afval op stortplaatsen, waardoor er minder materiaal uit het milieu hoeft te worden verwijderd.

Het recyclen van plastic en aluminium vermindert ook de luchtvervuiling doordat er minder nieuw geproduceerd hoeft te worden. Dit helpt de natuurlijke hulpbronnen en fossiele brandstoffen te behouden. Recycling van kunststoffen vermindert de luchtvervuiling met wel 85%, en recycling van aluminium- en staalschroot vermindert de uitstoot van nieuwe productie met bijna 76%. Gerecycleerde materialen helpen ook om materialen uit de stortplaatsen te houden, waardoor de behoefte aan energie uit fossiele brandstoffen afneemt. Ook al vermindert recycling de vervuiling, er is altijd een risico verbonden aan het storten van afval. Maar recycling is een uitstekend alternatief voor stortplaatsen.

Verbetert de aarde

De planeet heeft onze hulp nodig om gezond te blijven, en één manier waarop we dat kunnen doen is recyclen. Momenteel wordt elk jaar meer dan 1,3 miljard ton afval geproduceerd. Recycleren is een van de belangrijkste manieren waarop we kunnen helpen ons afval te verminderen, maar elke stap telt. Elke actie die we ondernemen, van het kopen van een milieuvriendelijker flesje water tot het verkorten van onze rijtijd, helpt. Recycling heeft ook een positief effect op de aarde, en iedereen kan meedoen.

Ongeacht leeftijd, ras, etniciteit of opleidingsniveau, is recyclen een universeel heilzame daad van zorgzaamheid. Het versterkt de banden tussen het leven, want al het leven is met elkaar verbonden. Onze eigen daden van medeleven en verantwoordelijkheid versterken onze banden met anderen. Recycling vermindert de koolstof in de atmosfeer, die bijdraagt tot de wereldwijde klimaatverandering. Koolstofdioxide is een bijproduct van energiegebruik. Industriële economische ontwikkeling heeft de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer de laatste decennia doen toenemen, en recycling helpt de hoeveelheid op een beheersbaar niveau te houden.