Vloerverwarming onderhouden – wanneer en hoe vaak moet je het doen?

De belangrijkste feiten in een notendop
 • Onderhoud van vloerverwarming is niet alleen de moeite waard voor de levensduur van het systeem, maar ook voor de energiekosten.
 • Het onderhoud is verdeeld in verschillende stappen, die ook afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd.
 • De kosten hangen af van verschillende factoren en van de grootte van het systeem.

Vloerverwarmingssystemen hebben twee onovertroffen voordelen, ze verstoren het aanzicht van de woonkamer niet met radiatoren en ze voorkomen koude voeten. Bovendien zijn ze onderhoudsarm, hoewel niet onderhoudsvrij. Maar waar moet bij onderhoud op gelet worden en waarom moeten ze überhaupt onderhouden worden?

De foutduivel in het vloerverwarmingssysteem

Als een vloerverwarmingssysteem al enige tijd in bedrijf is, kunnen storingen optreden die duur kunnen zijn om te verhelpen. Om deze te voorkomen is het raadzaam het verwarmingssysteem regelmatig te laten onderhouden of het zelf uit te voeren.

Sommige storingen kunnen betrekkelijk onschuldig zijn, bijvoorbeeld als het verwarmingsvermogen slechts in één kamer daalt. De oorzaak kan een defecte kamerthermostaat zijn, maar ook een defecte actuator of een klep van het verwarmingscircuit. Een volkomen onschadelijke oorzaak is vuil dat zich in het verwarmingswater heeft opgehoopt. Dit wordt gewoon uitgespoeld en dat is het. Andere schade moet door een gespecialiseerd bedrijf gerepareerd worden.

Om eventuele storingen te voorkomen, kun je onderhoud laten uitvoeren. Dit voorkomt ernstige schade, die kostbaar kan zijn. De verwarmingsspecialist voert een basisreiniging uit. Dit voorkomt een daling van het verwarmingsvermogen.

fussbodenheizung-wartung

Wanneer je de vloerverwarming moet laten onderhouden

Oude vloerverwarmingssystemen die tot 1990 geïnstalleerd waren, hadden nog kunststof buizen in het verwarmingscircuit. Deze waren echter niet ondoordringbaar voor zuurstof, zodat ze gemakkelijk dichtslibden en de binnendringende zuurstof leidde tot corrosie in het hele verwarmingssysteem buiten het watercircuit. De volgende generatie vloerverwarmingssystemen heeft al zuurstofdichte kunststof buizen. Pijpen van koper zijn ook mogelijk.

Wanneer is onderhoud nodig?

 1. Regelmatig onderhoud is uiterst belangrijk voor vloerverwarmingssystemen die vóór 1990 geïnstalleerd zijn.
 2. Als afzonderlijke kamers of zelfs gedeelten niet meer verwarmd kunnen worden, moet onderhoud worden gepleegd.
 3. Behalve de leidingen moet ook het hele systeem regelmatig geïnspecteerd worden.
 4. De verdeling van de warmte lijdt soms onder het feit dat de kleppen van de vloerverwarmingsverdeler niet meer helemaal geopend en gesloten kunnen worden.
 5. Defecten in de stelaandrijvingen of de kamerthermostaten maken onderhoud noodzakelijk.

De afzonderlijke onderhoudsstappen

De richtlijnen van de Centrale Vereniging voor Sanitair, Verwarming en Airconditioning (ZVSHK) beschrijven hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Volgens deze richtlijnen wordt het onderhoud in de volgende stappen verdeeld:

 • de storingsdiagnose en functietest
 • de ontluchting
 • spoelen van de verwarmingscircuits
 • hydraulisch uitbalanceren.

Alleen het eerste punt moet echter uitgevoerd worden. De andere punten zijn optioneel. Afhankelijk van het aantal onderhoudspunten dat uitgevoerd wordt, bedraagt het onderhoud van een vloerverwarmingssysteem dus 600 tot 2.500 euro.

Het volgende werk wordt in detail uitgevoerd:

 1. Functionele test: Met behulp van een mobiel laboratorium worden thermografische opnamen gemaakt, die informatie geven over de toestand van het systeem. Er worden visuele inspecties en metingen uitgevoerd aan de verdeler, de pomp en de kleppen. Daarna wordt een gedetailleerd analyseprotocol gegeven. Alleen de analyse laten uitvoeren kost ongeveer 200 euro.
 2. Ontluchten: Het ontluchten van het vloerverwarmingssysteem kost ongeveer 50 euro. Maar het houdt de energievraag laag en deze investering is in elk geval de moeite waard.
 3. Spoelen van het systeem: Spoelen gebeurt met behulp van een spoelcompressor en onder hoge druk. Er ontstaat een lichte overdruk in het hele leidingsysteem, die afzettingen zoals slib en vuil losmaakt. Soms moet een chemisch reinigingsmiddel gebruikt worden. Meestal moet dit proces verschillende keren herhaald worden tot er eindelijk helder water uit het verwarmingscircuit komt. Afhankelijk van de grootte van de vloerverwarming is de prijs ongeveer 1.000 euro.
 4. De hydraulische uitbalancering: Hier zal het gespecialiseerde bedrijf het maximale verwarmingsvermogen per woonruimte bepalen. Hij stelt dan de doorstroming en het verwarmingssysteem daarop af. Op deze manier krijgt elke kamer zoveel warm water als ze nodig heeft. Dit bespaart energie. BAFA en KfW bieden hiervoor overheidssubsidieprogramma’s aan.

De frequentie van het onderhoud

Deze vraag kan alleen afzonderlijk beantwoord worden, want hij hangt af van een aantal punten.

Het eerste onderhoud moet echter gemiddeld tien jaar na de installatie plaatsvinden. Dit komt overeen met de richtlijnen van de ZVSHK.

Volgens de ervaring moet daarna om de twee jaar onderhoud worden gepleegd. Dit kan ook een eenvoudige functietest zijn, die niet zo kosten-intensief is. Als er bij verder gebruik storingen optreden, moet het verwarmingssysteem jaarlijks gecontroleerd worden.

Wie kiest voor spoelen, ook al is dat duur, kan langer wachten. Kunststof buizen hebben om de twee tot vier jaar onderhoud nodig. Voor koperen pijpen worden tussenpozen van vijf jaar aanbevolen.

De voordelen van regelmatig onderhoud

Als je geen onderhoud laat doen, kun je verwachten dat vuil, slib, roest en andere verontreinigingen de leidingen aantasten. Vervolgens ook het hele verwarmingssysteem. Daardoor kan het vloerverwarmingssysteem niet meer efficiënt werken. Er ontstaan lekken en de ketel wordt aangetast. Dit kan duur zijn, want beschadigde delen van het systeem moeten dan vervangen worden.

Onderhoud kan dit risico tot een minimum beperken en het vloerverwarmingssysteem optimaliseren. De levensduur van het systeem kan effectief met tot 25 jaar verlengd worden.

Er wordt al veel energie bespaard als het systeem regelmatig ontlucht wordt. Hoe meer lucht er in het systeem is, hoe meer de stroming verstoord wordt. Dit betekent dat de woonruimte niet meer helemaal opgewarmd kan worden. Natuurlijk kun je de woonkamertemperatuur verhogen om het behaaglijke effect terug te krijgen, maar dat zou verkeerd zijn, want dat kost nog meer energie en verhoogt dus de kosten.

Hydraulisch balanceren is een maatregel met een groot effect die de energie-efficiëntie aanzienlijk verhoogt. Daarna kun je tot 20 procent op je verwarmingskosten besparen. Het is daarom de moeite waard om dit te laten doen en wel permanent.

De gevolgen voor vloerverwarming zonder onderhoud

Een vloerverwarmingssysteem niet laten onderhouden kan kostbaar zijn, want het leidt tot:

 • Verstoppingen in de leidingen
 • Slib in het verwarmingssysteem
 • Roest in het hele systeem
 • een gebrekkige regeling van de vloerverwarming, wat kan leiden tot schade aan de afzonderlijke onderdelen en het systeem.

Hoewel vloerverwarmingssystemen gemakkelijk te onderhouden zijn, vereisen ze toch onderhoud. Het is dus niet mogelijk zonder onderhoud. Je moet onmiddellijk reageren op storingen die zich voordoen om de werking van het systeem in stand te houden. Alle voordelen van vloerverwarming blijven behouden als ze regelmatig door een gespecialiseerd bedrijf wordt onderhouden.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *