Huisrenovatie: Welke container is de juiste?

De belangrijkste feiten in het kort
  • Het weggooien van bouwpuin gaat sneller en gemakkelijker met containers dan via een recyclagecentrum.
  • Correct sorteren vooraf bespaart tijd en geld.
  • Er zijn verschillende containers voor verschillende materialen.
  • Onjuiste afvalverwijdering wordt bestraft met hoge boetes.

Wie van plan is zijn eigendom te renoveren heeft niet alleen creatieve ideeën nodig, maar vaak ook een afvalcontainer. Immers, de renovatiewerkzaamheden zullen vaak verschillende soorten afval opleveren. Om onaangename kostenverrassingen door een verkeerde inhoud in de container te voorkomen, moet zorgvuldig te werk gegaan worden bij de keuze van de dienst en de container.

Bespaar geld met de juiste sortering

Huisrenovatie is niet alleen tijdrovend maar ook kostbaar. Vooral als het afval voor de afvalcontainer niet goed gesorteerd is, kan het snel duur worden. Als je bijvoorbeeld je metselwerk wilt renoveren, bespaar je veel geld door het van tevoren uit te zoeken.

Is het metselwerk restauratie bouwafval schoon of vuil? Deze vraag kan bepalend zijn voor extra kosten. Als je bijvoorbeeld schoon en vuil bouwafval in een afvalcontainer gooit, gooi je ook budget weg uit je bouwbudget. Het is optimaal om het bouwafval al voor de containerdienst te sorteren. Minerale bouwmaterialen (bakstenen, stukken beton, pleisterwerk of bakstenen) moeten in een container terechtkomen.

Als er echter nog isolatiemateriaal, verf of vernis op het behang zit, of metselwerkresten, moet dit apart in een gemengde container gegooid worden, of het liefst meteen in het recyclingcentrum weggegooid worden.

De afzonderlijke soorten afval op de best mogelijke manier verwijderen

Bij het opruimen en renoveren van je eigen vier muren komen heel verschillende soorten afval vrij. Behalve bouwpuin is er ook hout, metalen, isolatiemateriaal, eventueel asbesthoudend afval, en grofvuil.

Het is natuurlijk mogelijk om bouwpuin via een recyclagecentrum weg te gooien, maar het is veel handiger om je eigen container te hebben. Hier kan het bouwafval direct worden ingegooid zonder naar het recyclingcentrum te hoeven reizen. Het is belangrijk dat de container voor de renovatie optimaal gekozen wordt, want als er de verkeerde soorten afval in terechtkomen, kan het erg duur worden.

Het klassieke bouwafval (bijvoorbeeld metselwerk, beton) kan in een container worden gedaan. Vraag hiervoor de gekozen dienst expliciet om een bouwafval container en zoek de optimale maat voor de container uit. Omdat de vulling maar tot de laadrand mag reiken en niet over de zijwanden mag uitsteken, is een voorafgaande berekening van de afmetingen nodig.

Bovendien moet vooraf gecontroleerd worden of de op te zetten container werkelijk een stabiele basis heeft op het eigen terrein. Deze moet dragend en waterpas zijn, zodat de gevulde bak niet in de grond wegzakt.

Dit mag niet in een container voor bouwafval

Vaak zijn renovatie-enthousiaste huiseigenaren ervan overtuigd dat de term “bouwafval” al het materiaal van hun renovatiewerk omvat. Dit is echter niet helemaal waar. Er is een verschil tussen bouwafval en dingen die niet in die afvalcontainer mogen belanden.

Klassiek uitgegraven grond (bijvoorbeeld klei, zand, aarde of grind) mag niet in de container voor bouwafval terechtkomen, maar heeft een aparte container nodig. Folie, hout, meubels, behangresten, buizen, metalen, verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld zakken of emmers) zijn ook niet bestemd voor de bouwafvalcontainer.

Als je weet dat je bij je moderniseringswerkzaamheden bijvoorbeeld radiatoren gaat vervangen, een schoorsteen gaat slopen, dakvilt of glasresten gaat weggooien, dan moet je daarvoor de juiste container aanvragen.

Het hangt af van de optimale vulling van de container

Om extra kosten en vooral ruimte te besparen, is ook de juiste vulling van de container essentieel. Als er bouwpuin in wordt gestort, is het belangrijk dat het gelijkmatig verdeeld wordt. Het is het beste om geen tussenruimtes of leemtes te laten, maar probeer steeds alles stap voor stap op te vullen. Dit is niet alleen belangrijk om zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk te zijn, maar ook voor latere verwijdering. Als de afvalcontainer ongelijk gevuld is, kan dat het gewicht doen verschuiven en het transport bemoeilijken.

Container voor gemengd bouwafval – één voor alles?

Als je niet alleen klassiek bouwafval in je container wilt verzamelen, moet je een container voor gemengd bouwafval aanschaffen. Ook behangresten, pijpen, massief houten (onbehandelde) balken, planken, plaatwerk en ander gemengd bouwafval mogen er worden weggegooid.

Er zijn echter materialen die in geen geval in deze container thuishoren. Hiertoe behoren sanitair, teerhoudend dakvilt, voor stoffen, tegels, diverse stenen, vernissen, oliën en ander gevaarlijk afval.

Container voor zwaar gemengd afval – ideaal voor sanitaire renovaties

Als de renovatie ook de sanitaire ruimte omvat, is een container voor zwaar gemengd bouwafval aan te bevelen. Sanitair keramiek of tegels mag je hier ook weggooien. Maar dakvilt met teer, vloeistoffen of omdat stoffen, en gevaarlijk afval (bijvoorbeeld teer, chemicaliën of elektrische apparaten) zijn taboe in deze container.

Verontreinigd bouwpuin in een aparte container

Als je verontreinigd bouwpuin wilt afvoeren, kun je ook hiervoor geschikte mogelijkheden krijgen bij de containerdienst. Er kunnen minerale materialen worden afgevoerd, die bijvoorbeeld (afhankelijk van de container en de containerdienst) een maximale randlengte kunnen hebben.

Er kunnen materialen worden weggegooid die bijvoorbeeld behangresten, metalen, glasresten, papier, uitgegraven aarde en nog veel meer bevatten.

Wat kost een container voor renovatie?

De kosten voor een container voor de verwijdering van renovatieafval variëren. Ze hangen af van de inleverplaats, de te verwijderen materialen, en de grootte, naast andere factoren. Als je bijvoorbeeld bouwafval wilt weggooien, kun je een container met 5 m³ voor meerdere dagen krijgen vanaf 229 €. De prijzen kunnen echter sterk variëren. Als je bijvoorbeeld gemengd bouwafval wilt weggooien, betaal je vanaf €249.

Opgelet, verkeerde afvalverwerking kan duur zijn

Wie kosten wil besparen bij het verwijderen van zijn bouwafval en bijvoorbeeld geen opdracht geeft voor een containerdienst, maar in plaats daarvan zijn afval “illegaal” verwijdert, moet rekening houden met zware straffen. Zo heeft elke federale staat zijn eigen catalogus van boetes voor onjuiste afvalverwijdering. In Saksen, bijvoorbeeld, kost het tot 10.000 euro als afval verkeerd wordt weggegooid.

Wie illegaal afval met verontreinigende stoffen weggooit en zo water, lucht of bodem verontreinigt, kan daarvoor zelfs tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Om deze acties te vermijden, is het van essentieel belang na te denken over de juiste afvalcontainer voor afvalverwijdering bij je komende verbouwingen. Behulpzaam bij het maken van de ideale keuze zijn de dumpster diensten, want die geven het beste advies over de juiste maat of het bestellen van de meest geschikte afvalsoort.

Het is belangrijk geen te kleine afvalcontainer te kiezen, want bijbestellen of te vol stoppen kan al snel aanzienlijk duurder worden.

Daarom is het het beste om vóór het renovatieproject precies uit te rekenen welke lokalen gerenoveerd zullen worden en welk afval er zal ontstaan. Bedenk ook dat verrassingen vaak op de loer kunnen liggen bij bijvoorbeeld turnaround renovaties. Verborgen isolatiematerialen kunnen niet in een klassieke bouwafvalcontainer worden gedeponeerd. Om zulke “verrassingen” te voorkomen, is het raadzaam de te renoveren muur op een punt open te maken om te zien welke bouwpuin materialen er eigenlijk achter verborgen zijn.

AfbeeldingenFiguur
1: pixabay.com @ succo (CC0 Creative Commons)
Figuur 2: pixabay.com @ Jan-Mallander (CC0 Creative Commons)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *