Lifestyle

Hoe werkt hypnose op de hersenen?

Mensen met dissociatieve stoornissen hebben meer kans om in hypnose gebracht te worden dan mensen zonder zulke aandoeningen. Terwijl ze in hypnose zijn, verliezen mensen tijdelijk het contact met de werkelijkheid, waardoor ze meerdere identiteiten kunnen ervaren. Veel dissociatieve stoornissen houden verband met een geschiedenis van jeugdtrauma. De hersenen reageren op hypnose door een toestand van REM slaap te produceren, die samenhangt met het REM stadium van de REM cyclus.

REM toestand

Een van de belangrijkste vragen voor hypnose-onderzoekers is of het hypnotische proces inderdaad de slaap verbetert. Een nieuwe studie, uitgevoerd door het Psychologisch Instituut van de Universiteit van Zürich, levert overtuigend bewijs dat hypnose de slaap verbetert. Ze voerden deze studie uit als onderdeel van een breder project dat “Slaap en Leren” heet.

Alfa golven

Wetenschappers vermoeden al lang dat hoge niveaus van alfagolven optreden tijdens de hypnotische ervaring. Men denkt dat ze bijdragen tot de ervaring van hypnose en dat ze te herleiden zijn naar specifieke hersengebieden. Wetenschappers hebben ook ontdekt dat hogere niveaus van Bèta in verband gebracht worden met opwinding en hoge niveaus van stress. Ze zijn echter niet helemaal zeker van de functionele rol van Gamma golven en hun ideale frequentiebereik.

Theta golven

Wetenschappers geloven dat theta golven verantwoordelijk zijn voor het vermogen om op hypnose te reageren. Ze zeggen dat theta golven het terugroepen van en de toegang tot informatie, die nodig is voor hypnotische reacties, vergemakkelijken. Deze bevindingen komen overeen met eerdere studies, en toekomstig onderzoek zal het verband tussen theta golven en hypnose waarschijnlijk bevestigen. Bovendien kunnen theta oscillaties belangrijke implicaties hebben voor het begrijpen van hypnotisch reageren.

Dorsale anterieure cingulate cortex

Hoe hypnose werkt op het Dor, de achterste cingulate cortex, is een belangrijk deel van de hersenen. Deze regio is betrokken bij het evalueren van contexten, en helpt ons beslissen waarover we ons zorgen moeten maken en wat we kunnen negeren. Terwijl we gehypnotiseerd zijn, vermindert de hersenactiviteit in de dACC. Dit suggereert dat hypnose mensen helpt hun oordeel op te schorten, waardoor ze zich op één ding kunnen concentreren in plaats van op een veelheid van gedachten. Als er meer onderzoek gedaan wordt, hoopt Spiegel dat dit werk de ontwikkeling van hypnose als klinisch hulpmiddel zal aanmoedigen.

Geheugen

In een experiment bestudeerden onderzoekers hoe hypnose op het geheugen werkt. Met behulp van hypnose werd de deelnemers gevraagd zich een nacht te herinneren waarin ze geen dromen hadden, maar wel een hard geluid hoorden om 4 uur ’s morgens. De hypnose induceerde een herinnering aan het geluid tijdens het experiment. Daarna werd dezelfde proefpersonen gevraagd zich het geluid na de hypnose sessie weer voor de geest te halen.

Waarneming

Hoewel de precieze mechanismen waarmee hypnose werkt onbekend zijn, wijzen veel studies op een verband tussen hypnose en cognitieve processen. Mensen die hypnose ondergaan veranderen hun waarnemingen door hun aandacht te richten met aandachtige receptieve concentratie. In deze studie onderzoeken we de rol van aandacht en verwachting in het proces van hypnose. De resultaten wijzen erop dat een hypnotiseur de gedachten, gevoelens en handelingen van de proefpersoon kan beïnvloeden.

Taak leren

Wetenschappers hebben bestudeerd hoe hypnose de hersenactiviteit verandert. Ze hebben ontdekt dat de neurale paden van zeer vatbare proefpersonen actiever zijn in het gebied van de hersenen dat bekend staat als de anterieure cingulate gyrus. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor het inschatten van fouten en het evalueren van emotionele uitkomsten. Ook vertoonden de proefpersonen verhoogde activiteit in de linkerkant van de prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor cognitieve verwerking en gedrag op hoger niveau.

Inductie van hypnose

Wetenschappers hebben aangetoond dat de effecten van hypnose op de hersenen vergelijkbaar zijn met die van meditatie. Dit effect is te danken aan een specifiek soort hersenactiviteit die theta genoemd wordt. Wie in een hypnotische toestand verkeert, denkt eerder aan tegenstrijdige dingen, en onderzoekers hebben soortgelijke hersenveranderingen gemeld bij wakkere proefpersonen. De onderzoekers voerden fMRI scans uit bij de deelnemers terwijl ze stil zaten en hun ogen sloten. De deelnemers werd ook gevraagd verschillende scenario’s te visualiseren, waaronder drijven op water, vakantie, of gelukkige tijden. De onderzoekers gebruikten ook een eenvoudige’plotselinge’ geheugentaak om de hersenactiviteit tijdens de hypnotische toestand te meten.