Lifestyle

De invloed van technologie in de gezondheidszorg

De Verenigde Staten leveren en financieren gezondheidszorg, zodat de huidige marktwerking geen hefboomwerking zal hebben op nieuwe technologieën. Toch hebben nieuwe technologieën het potentieel om de prestaties van de industrie en het welzijn van de werknemers te verbeteren. Technologische keuzes kunnen echter het gebruik van technologie beperken of de kwaliteit van het werk en de stem van de werknemers ondermijnen. In een veranderende industrie kan de juiste technologie ten goede komen aan patiënten, zorgverleners, eerstelijns werknemers, belastingbetalers en de samenleving. Laten we eens kijken naar enkele van de manieren waarop technologie de gezondheidszorg kan verbeteren.

Bedrijfsintelligentie

Het gebruik van business intelligence toepassingen breidt zich snel uit in de gezondheidszorg, en heeft invloed op de kosten van de gezondheidszorg, de inkomsten en de algemene gezondheid van de organisatie. BI toepassingen hebben de industrie getransformeerd en veranderen de manier waarop besluitvorming in alle aspecten van de gezondheidszorg plaatsvindt. Zorgverleners gebruiken BI toepassingen om betere beslissingen te nemen over de gezondheid van hun patiënten, heropnames te verminderen, en de kosten te overzien. Bovendien worden organisaties in de gezondheidszorg geconfronteerd met meerdere gegevensbronnen en moeilijkheden bij het verzamelen. Gezondheidszorgorganisaties kunnen hun reactietijden op claims verbeteren en betere beslissingen nemen over hun patiënten.

Telemedicine

Tot de voordelen van telegeneeskunde behoren een verminderd risico op ziekenhuisopname, een korter verblijf in het ziekenhuis, en minder reistijd voor patiënten. Telemedicine toepassingen blijken ook de patiëntenzorg te verbeteren door de behoefte aan bezoeken aan de spoedeisende hulp te verminderen. Hoewel telegeneeskunde een aantal beperkingen heeft, is het een belangrijk hulpmiddel om de gezondheidszorg te verbeteren. De technologie is ook gunstig voor zowel patiënten als artsen, omdat ze niet-clinici in staat stelt zich met hun zorg bezig te houden.

IoT medische apparatuur

Verwacht wordt dat het gebruik van IoT medische apparatuur het comfort van de patiënt zal verbeteren en de besluitvorming door artsen zal vergemakkelijken. Deze technologieën dragen er ook toe bij dat ziekenhuiskamers hygiënischer en veiliger worden. Omdat ziekenhuiskamers niet altijd steriel zijn, hechten patiënten waarde aan comfort en privacy. Dit zou een snellere hersteltijd kunnen betekenen. Bovendien zouden op het IoT gebaseerde wearables zoals de Fitbit tegelijk hartslag- en versnellingsmetergegevens kunnen bijhouden.

Telepresence

Naarmate meer mensen chronisch ziek worden, is telepresence een belangrijk voordeel geworden. Het verschuift de zorg van de acute zorg naar thuis en stelt patiënten in staat een hogere mate van autonomie te behouden. Bovendien verbetert het het gemak van het zorgverleningssysteem, vermindert het de totale kosten en verhoogt het de terugbetaling. Bovendien kan het gebruik van telepresence-apparatuur de toegang tot specialisten helpen verbeteren. Er is echter nog veel onderzoek nodig om de doeltreffendheid van deze technologieën vast te stellen.

Kunstmatige intelligentie

Ondanks de potentiële voordelen is AI nog niet algemeen ingeburgerd in de gezondheidszorg. Verschillende barrières kunnen de invoering van AI belemmeren, waaronder algoritmische beperkingen, beperkingen in de toegang tot gegevens, en verkeerd afgestemde stimulansen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende belemmeringen voor de invoering van AI in de gezondheidszorg. Om deze belemmeringen aan te pakken, moeten organisaties in de gezondheidszorg duidelijke doelen stellen voor de invoering van AI en passende maatregelen bepalen om die doelen te bereiken. Hier zijn enkele mogelijke strategieën om de invoering van AI in ziekenhuizen te verhogen.