Posts in Verbouwing

Sparen rond het huis – ook met financiering

Als eigenaar ben je geïnteresseerd in vele benaderingen rond je huis om de kosten te drukken en wat meer van je eigendom te genieten. Veel van de aantrekkelijke besparingen kunnen echter al bereikt worden voordat je eigenaar wordt. Vroeg en verstandig de financiering van een huis aanpakken geeft je een waardevol voorschot dat je anders als kersverse eigenaar zou moeten afwachten om via kostenbesparende maatregelen te bereiken.

Sparen rund ums Haus

Begrijp de kosten en plan goed

Net als besparen op verwarmingskosten of kiezen voor moderne, elektronische apparatuur, vereist het verkrijgen van de juiste bouwfinanciering enige deskundigheid en slimme planning. Wat een paar decennia geleden de weg naar de huisbank was met een snelle afwijzing of toekenning van de leningaanvraag, is in het digitale tijdperk fundamenteel veranderd.

Vooreerst heb je, zelfs met een lager inkomen, een goede kans om aan een achtenswaardige en eerlijke vastgoedfinanciering te komen. Vooral jonge en digitale financieringsmaatschappijen hechten belang aan een individuele beoordeling van elke leningaanvraag. Zo kun je vaak voorwaarden vinden voor een veilige afsluiting van een lening, die je bij de traditionele huisbank niet zou bereiken.

Anderzijds geven onafhankelijke dienstverleners advies aan particuliere klanten die weinig weten over de besparingsmogelijkheden bij de financiering van een huis of condominium. Als neutrale partner zijn deze aanbieders er niet op uit om tegen elke prijs een lening af te sluiten. Het overleg staat op de voorgrond en baant de weg naar een echt goed leningsaanbod.

Onafhankelijk overleg met de kredietconclusie

Contact opnemen met een onafhankelijke partner rond je bouwfinanciering is om twee redenen de moeite waard. In de eerste stap krijg je objectief advies dat een analyse van je persoonlijke omstandigheden omvat. Hierbij krijg je duidelijkheid, in welk bereik helemaal met een eerlijke kredietfinanciering op gerekend kan worden. Misschien kunnen niet alle constructieve verlangens en opvattingen daardoor omgezet worden. Maar de zekerheid ontstaat dat de geplande defaults werkelijk omgezet kunnen worden.

Na het feitelijk overleg staat de concrete, rekenkundige vergelijking. Hiermee blijft de aspirant-klant bij een vastgoedfinanciering in een anonieme rol, terwijl de Dienstleister discreet navraag doet in de zin van zijn klant. Dit wekt niet de indruk dat de potentiële lener aan verschillende kredietinstellingen wordt voorgesteld en voor een van de vele aanbiedingen kiest. Door de onderlinge verwevenheid van de financiële ondernemingen zouden dergelijke heffingen ook als afwijzingen kunnen worden geïnterpreteerd.

Begrijp de voorwaarden van leningen goed

Natuurlijk komt een goede leningsovereenkomst neer op gunstige leningstarieven. Dit geldt nog meer voor onroerend goed, want hier zorgen hogere leningsbedragen voor een hogere aflossingslast. Toch wordt een goede lening niet alleen gekenmerkt door een minimale leenrente. Er stromen andere factoren in, die leken zelden in hun werking begrijpen.

De service van de kredietinstelling is niet te onderschatten. Hetzelfde geldt voor nuttige clausules zoals gratis ongeplande aflossingen om je vroegtijdig van een deel van de kredietlast te bevrijden. Onafhankelijke adviseurs op het gebied van bouwfinanciering leggen de clausules vakkundig uit en laten zien waarom ze een belangrijke rol spelen bij de toekenning van leningen.

Gunstige voorwaarden ook na de aankoop van het huis

Als je geld gespaard hebt met de juiste bouwfinanciering, hoeven je financiële voordelen als eigenaar niet te veranderen. Door de bevordering van renovaties en energiemaatregelen geniet je verdere voordelen om de waarde van je eigendom op peil te houden door gunstigere leningsvoorwaarden. Net als bij de eerste, financiering met een introductielening, is ook hier het gesprek met een deskundige aan te bevelen.

Waterzuivering – waarom het zo belangrijk is

De belangrijkste feiten in het kort
 • Waterzuivering is belangrijk om schoon drinkwater van goede kwaliteit in huis te hebben.
 • De drinkwaterverordening bevat alle eisen voor water van de hoogste kwaliteit.
 • Kalkafzetting kan worden voorkomen door waterbehandeling en de energiekosten kunnen worden verlaagd.

Een kopje koffie of thee zetten zonder schoon water is gewoon onmogelijk. Iedereen heeft schoon water nodig in zijn huishouden, of het nu is om te koken, te wassen of voor persoonlijke hygiëne. Vandaag hoeft niemand het zonder schoon water te stellen. Moderne waterzuivering maakt het mogelijk. Schoon water creëert een hoge levenskwaliteit. Het is belangrijk hiervan gebruik te maken.

Waterzuivering – waarom heeft het zin?

Moderne waterzuivering heeft vele voordelen. Het beschermt de leidingen, alle huishoudelijke apparatuur en mensen. Waterzuivering verandert doelbewust de kwaliteit van het water. Schadelijke stoffen zoals:

 • Zouten
 • Mangaan
 • Leiden
 • Kalk
 • Germs
 • Micro-organismen

uit het water worden gehaald. Sinds de 19e eeuw zoekt men naar manieren om de waterkwaliteit te verbeteren. Aanvankelijk werden zandfilters gebruikt om het water te zuiveren. Toen experimenteerde men met chloor. Iedereen kent nog de sterke chloorgeur van zwembaden. Water behandelen en het duurzaam verbeteren heeft dus een lange traditie.

Tegenwoordig wordt waterzuivering uitgevoerd met moderne technologie. De precieze eisen voor de kwaliteit van het water zijn vastgelegd in de Drinkwaterverordening.

Het juiste doen voor het milieu

De nieuwste waterzuiveringstechnologieën worden gebruikt om aan de individuele behoeften van de mensen te voldoen. Daartoe behoren het behoud van de waarde van voorzieningen, de verbetering van de kwaliteit van het leven en het behoud van de gezondheid. Tegelijk moeten moderne waterzuiveringssystemen ook van hoge kwaliteit en doeltreffendheid zijn.

Dit maakt het heel gemakkelijk om het juiste te doen voor het milieu. Iedereen die dagelijks water gebruikt om te koken, schoon te maken of voor persoonlijke hygiëne kan erop vertrouwen dat het water aan de eisen van hygiëne en veiligheid voldoet.

Waterzuivering heeft tegenwoordig vele facetten. Er is geen eenduidige oplossing. Het water wordt ontsmet, onthard, gefilterd en er worden nuttige additieven aan toegevoegd. Producten voor waterzuivering zijn er voor kleine huishoudens, maar ook voor bedrijven.

Wanneer heb je waterzuivering nodig?

Als je de kraan zonder aarzeling wilt opendraaien, d.w.z. je wilt veiligheid, dan moet je een waterbehandelingssysteem gebruiken. Schoon water van hoge kwaliteit wordt niet rood gekleurd door roest. Het is ook niet besmet met ziektekiemen. De waterleverancier gebruikt over het algemeen waterbehandeling om biologisch, chemisch en hygiënisch veilig drinkwater te leveren.

In het huishouden is waterzuivering alleen nodig als het drinkwater in het huis door oude leidingen loopt voor het uit de kraan komt. Dan kan er vuil en roest in het drinkwater terechtkomen. Ook micro-organismen worden er zo uitgefilterd.

Water vervoert ook stoffen als magnesium, zout, kalk of ijzer. Sommige additieven zijn wenselijk, andere vormen geen gevaar voor de gezondheid. Daarom kun je het zonder aarzelen drinken. Maar als het water te hard is, tast het de toestellen en leidingen aan. Maar er zijn filter- en onthardingssystemen die kalkaanslag voorkomen en de toestellen een lange levensduur geven.

Wat smaak betreft verschilt behandeld water niet van onbehandeld water. Maar water uit de kraan bespaart het gedoe van dozen rondsjouwen.

Particuliere en industriële waterzuivering

Niet alle water is hetzelfde. Terwijl het in een privé huishouden om drinkwater gaat, is het in de industrie proceswater. Stoffen worden uit het drinkwater verwijderd en aan het drinkwater toegevoegd. Het proceswater wordt behandeld met het oog op zijn eigenschappen. Als het water voor analyse gebruikt wordt, moet het een laag geleidingsvermogen hebben.

Verminder de energiekosten

Met een hoge waterkwaliteit kunnen de energiekosten omlaag. Als de zuivering van het water efficiënt is, is dat niet alleen gemakkelijk voor leidingen en toestellen, maar ook voor de privé portemonnee.

Bijvoorbeeld, als de wand van kalk op een ketel één millimeter dik is, wordt tien procent meer energie verbruikt. Als een onthardingssysteem is aangeschaft, worden de energiekosten enorm verlaagd. Ook de kosten voor het onderhoud van de wasmachine en de vaatwasser dalen.

Zacht water – wat is het?

Zacht water heeft veel voordelen. Zacht water is water dat weinig kalk bevat. Het is goed voor je huid, huishoudelijke apparatuur, sanitair en natuurlijk armaturen. Zacht water is zacht. Onthardingsinstallaties nemen de hardheid van het water weg. Dit gebeurt door alle stoffen die niet gewenst zijn te verwijderen. Dit omvat kalk, d.w.z. calcium en magnesium. Dit voorkomt afzettingen die schade kunnen veroorzaken en bespaart energie. Bovendien voelt de huid aangenaam aan tijdens het wassen.

Zonder roest en vuil gaat het ook

Het water moet helder zijn. Er zijn dus toekomstgerichte ideeën nodig om dit te garanderen. Vreemde stoffen zoals roest, kalkaanslag en vuil moeten snel verwijderd worden. Wat overblijft is een hoge waterkwaliteit. Natuurlijk doe je ook iets goeds voor het leidingsysteem. Maar wie zijn de kleine boosdoeners:

 • Roest: Als het water een bruinrode tint heeft, bevat het roest. Roest heeft een sterke invloed op de smaak van het water. Bovendien zet het zich af in leidingen, veroorzaakt verdere roestvorming en vreet gaten in de leidingen. Roest kan verwijderd worden door waterfilters. De leidingen worden doorgespoeld en de roest krijgt geen kans meer om zich te nestelen. Sommige waterbehandelingsproducten voorkomen zelfs roest.
 • Vuil: Alle bacteriën en virussen houden van vuil en vooral in water. Voor hen is dit de ideale broedplaats en schuilplaats. Het vuil wordt uit het water gefilterd. Tegelijk wordt het water gedesinfecteerd. Het filter zorgt ervoor dat het water geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Filters voor drinkwater moeten metalen en koperen leidingen hebben. Ook voor plastic leidingen is een waterfilter aan te bevelen.
 • Calcium: Als er te veel calcium en magnesium in het water zit, wordt het water hard. Water moet echter altijd zacht zijn. Daar zijn goede redenen voor. Als water verwarmd wordt, reageren de calcium en magnesium. Er ontstaat de gevreesde kalkaanslag. Deze worden in de pijpen afgezet. Dit maakt het verwarmen van het water duur en beschadigt de leidingen. Om dit te voorkomen moet water onthard worden. Meestal wordt de kalk eruit gefilterd en worden er andere actieve stoffen aan toegevoegd. Dit levert het beste drinkwater op. Het water blijft dan kalkvrij.

Waterzuivering is zo belangrijk omdat het goed is voor het milieu en voor de mensen. Alle schadelijke stoffen worden uit het water verwijderd. Kalkaanslag wordt zo vermeden en toestellen en leidingen worden beschermd. Tegelijk worden de energiekosten vele malen lager. De aanschaf van een waterzuiveringssysteem is ook voor kleine huishoudens de moeite waard.

Behangen – met deze kosten moet je rekening houden

De belangrijkste feiten in het kort
 • De kosten van behangwerk hangen af van de kwalificaties van de schilder en decorateur en van de streek.
 • Online platforms maken tegenwoordig een gratis en vrijblijvende prijsvergelijking mogelijk.
 • Als insider tip voor de uitvoering van goedkoop behangwerk worden binnenhuisarchitecten met dezelfde kwaliteit beschouwd.

Ergens is het in elk huishouden zo ver, dat het behangen moet worden. Of het nu in een nieuw gebouw is of bij een reorganisatie is daardoor allemaal hetzelfde. Maar met welke kosten moet men rekenen en wat moet daarbij in aanmerking genomen worden?

Bij deze kosten voor behangen moet men rekenen

Je moet rekenen op een gemiddelde prijs van tussen de 10 en 25 euro per vierkante meter voor behangen. In deze prijs zijn echter alle kosten al inbegrepen.

Wie bijvoorbeeld alleen een Raufasertapete op een muur plakt, die al schoongemaakt en voorgestreken is, betaalt slechts ongeveer tien euro per vierkante meter. Men kan dus besparen door zelf een deel van de kosten bij te dragen. Wie echter het complete programma wil, dus het oude behang verwijderen, de muur schoonmaken en voorstrijken zowel als het nieuwe behang plakken, moet rekenen op een prijs tussen 20 en 25 euro per vierkante meter.

Behalve schilders en vernissers voeren binnenhuisarchitecten ook schilder- en behangwerk uit. Meestal worden de kosten berekend per vierkante meter en niet per uur. Maar er zijn uitzonderingen. Daarom moeten de verkregen aanbiedingen ook steeds precies met elkaar vergeleken worden.

Zuiver behangen kost gemiddeld vijf tot tien euro per vierkante meter. Dat is gunstig. De kosten voor verf, vernis en behang zijn meestal al in de prijs inbegrepen, net als de andere werkmaterialen. Maar als je geld wilt besparen, kun je bijvoorbeeld ook zelf houtsnipperbehang kopen. Dit is verkrijgbaar vanaf een prijs van één euro per vierkante meter in de handel. Als voorbereidingen voor het behangen nodig zijn, zoals het schoonmaken en voorstrijken van de muren of het afbreken van het oude behang, worden extra kosten gemaakt. Deze moeten berekend worden met tien euro per vierkante meter.

(* = Affiliate link / Image source: Amazon affiliate programma)

Bij de aangegeven prijzen gaat het om gemiddelde prijzen, die alleen als referentiewaarden moeten dienen.

Zoek een stoffeerder

De beste manier om een stoffeerder te vinden is, natuurlijk, altijd door aanbeveling. Als er niemand aanbevolen kan worden, kan het internet je helpen een kosteneffectieve stoffeerder in de buurt te vinden. Platforms als MyHammer of Blauarbeit nemen veel van het werk uit het zoeken naar citaten. Zo bespaart men tijd en hoeft men niet moeizaam op onderzoek uit te gaan. Deze aanbiedingenvergelijkingen zijn niet alleen gratis, maar ook vrijblijvend en met een paar muisklikken gedaan. De voordelen zijn duidelijk:

 • krijg je een snel overzicht van de kosten
 • kun je snel beslissen over een offerte
 • je hoeft een bod niet te aanvaarden, maar kunt het bij een prijsoverzicht laten
 • krijg je een overzicht van de prijs/prestatie verhouding in de regio
 • de aanbiedingen worden gemaakt door professionele ambachtslieden uit de streek.

Kosten-Tapezierarbeiten

Wat beïnvloedt de kosten van behangen?

Heel kort gezegd, de kwalificatie van de behanger en de streek waarin het voorwerp zich bevindt. Hoe hoger de kwalificatie van de stoffeerder, hoe duurder het schilder- en behangwerk zal zijn. Natuurlijk is een meesterschilder duurder dan een vernisser of schilder die nog geen meesterdiploma heeft, vanwege zijn opleiding. Ook een binnenhuisarchitect is goedkoper om voor dit werk te hebben.

Vaak worden geschoolde binnenhuisarchitecten verhandeld als de ultieme insider tip als het om goedkoop werk gaat. Ze zijn echter niet alleen beduidend goedkoper, maar ook kwalitatief even goed als een geschoolde schilder. Het loont daarom de moeite rond te vragen.

Van streek tot streek kunnen de kosten van behangen natuurlijk ook verschillen. In grote steden als Berlijn, Hamburg of München liggen de prijzen duidelijk hoger dan in de landelijke streken van Duitsland. Als de schilder of vernisser echter lange afstanden naar het eigendom moet afleggen, komen daar nog reiskosten bij in de vorm van een kilometervergoeding voor de reis.

Vergeet het plafond niet

Als men de kosten voor behangen wil berekenen, moet men bij de berekening van de totale oppervlakte ook het plafond meerekenen. Natuurlijk alleen als dit ook behangen moet worden.

Voorbeeld: Als de kamer ongeveer 20 vierkante meter groot is en de muur en het plafond behangen moeten worden, moet je rekenen met 65 vierkante meter totale oppervlakte. Nu kunnen de bestaande deuren en ramen nog van de totale oppervlakte afgetrokken worden. Het blijft dan zo ongeveer met 50 tot 60 vierkante meter aan behangoppervlak.

De kosten voor behangwerk fiscaal verrekend

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de kosten voor het behangen fiscaal verrekend worden. Dat is zelfs in de meeste gevallen zo. Paragraaf 35a lid 3 EStG regelt een fiscale aftrekbaarheid ten bedrage van 20 procent. Deze aftrekbaarheid geldt echter alleen voor arbeidskosten, d.w.z. loon- en reiskosten. De zuivere materiaalkosten zijn niet aftrekbaar van de belasting.

Bij een maximum bedrag van 6.000 euro komt er een einde aan de fiscale aftrekbaarheid. De besparing op de inkomstenbelasting kan dus oplopen tot maximaal 1.200 euro, afhankelijk van het bedrag van de aftrekbare uitgaven. Met andere woorden, 20 procent van het totale bedrag aan salaris en reiskosten. Dit maximumbedrag geldt ook voor gehuwde paren.

De voorwaarden om de kosten van behangwerk te kunnen aftrekken zijn als volgt geregeld:

 1. Het behangwerk moet dienen om het pand of de woning te moderniseren, te renoveren of te onderhouden.
 2. De kosten voor het behangwerk moeten al betaald zijn. Alleen dan kan het factuurbedrag ook voor belastingdoeleinden worden gevorderd. Een contante betaling wordt door de belastingdienst meestal niet erkend. Het bewijs van de overdracht moet geleid worden. Zelfs als voor een contante betaling een kwitantie werd afgegeven, weigert het belastingkantoor vaak de erkenning van de kosten. Ook een bevestiging van de stoffeerder is voor de belastingdienst niet voldoende. Alleen het bewijs van de overmaking leidt tot een erkenning.
 3. Als het behangwerk al door nationale promotiefondsen gesubsidieerd had moeten worden, is de belastingbonus van 20 procent ongeldig. Dit geldt zowel voor een door de staat gesubsidieerde lening als voor belastingvrije beurzen. Hier moet men goed van tevoren plannen.
 4. De opdracht voor het behangen moet door een particulier en niet door een bedrijf geplaatst zijn. Bovendien moet het om een door de eigenaar bewoond appartement, huis of land gaan. De particulier moet dus eigenaar zijn van het eigendom waar het behangwerk wordt uitgevoerd.

ConclusieDe
kosten voor behangwerk variëren van streek tot streek en hangen ook af van de kwalificatie van de behanger
.

Bouw terras: Dit materiaal is het meest geschikt

De belangrijkste feiten in een notendop
 • Ga bij het bouwen van een patio voor hoogwaardige en duurzame materialen die bestand zijn tegen het weer en de elementen.
 • Een terrasvloer van natuursteen biedt vele mogelijkheden voor de inrichting.
 • Een terrasdak rondt de gezellige buitenwoonkamer af – zorg ervoor dat de constructie stabiel is.

Denk je erover om, op tijd voor het begin van de lente, je appartement of huis te verbouwen en eindelijk een terras aan te leggen? Terrassen zijn vooral populair in steden waar appartementen op bovenverdiepingen geen tuin hebben. Zo kun je nog steeds van de zon genieten, hier en daar iets planten of vrienden en familie uitnodigen voor een barbecue.

Een patio moet echter van sterk, duurzaam materiaal gebouwd zijn, zodat hij de stormachtigste nachten kan doorstaan en regen hem niet schaadt. Bovendien moet je nagaan welke materialen het meest geschikt zijn voor welke delen van het terras, b.v. de vloer en het dak. En natuurlijk moet de patio er ook mooi uitzien en in harmonie zijn met de rest van het huis.

Bovendien zijn verschillende materialen geschikt, afhankelijk van de aard van de constructie van het terras. Terrassen zijn het meest geschikt voor verschillende toepassingen, zoals het plannen van een verhoogd bed, of gewoon ontspannen in de tuin. Daartoe moet natuurlijk rekening gehouden worden met de prijs en het respectieve budget. Omdat er zoveel aspecten zijn waarmee je rekening moet houden bij het bouwen van een patio en het nogal moeilijk is om een algemene uitspraak te doen over welk materiaal het beste is, volgen hier enkele suggesties.

Patio vloeren

Een veel gebruikt materiaal voor terrasvloeren is steen. Het heeft het voordeel dat het lang meegaat, zeer sterk en duurzaam is. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan stenen vloeren verkrijgbaar, of het nu gaat om vorm of kleur.

Zo kun je je patio aanpassen en hoef je je niet te veel zorgen te maken over de vraag of de stenen vloer het wel zal uithouden. Natuursteenplaten zijn er in allerlei maten, vormen, kleuren en samenstellingen; je kunt bijvoorbeeld verschillende formaten combineren om een unieke terrasvloer naar je eigen smaak te maken. Bovendien is het schoonmaken van een stenen terras ook betrekkelijk eenvoudig en vergt het weinig inspanning. Het nadeel van steen is dat hij zwaar is; daarom moet een stabiele ondervloer beschikbaar zijn. Stenen vloeren zijn het meest geschikt als de patio op de begane grond wordt aangelegd.

Bij stenen vloeren is er keuze tussen natuursteen en betonblok. Natuursteen is waarschijnlijk het materiaal dat het langst meegaat. Het komt in verschillende kleuren, zoals gezegd, afhankelijk van het mineraal. Een individueel advies is nodig om de meest geschikte te vinden, want afhankelijk van de plaats, bijvoorbeeld in de tuin, kan de ene meer geschikt zijn dan de andere. De nadelen van natuursteen: ze zijn meestal wat duur en de aanleg is ingewikkeld.

Betonsteen, daarentegen, is betrekkelijk goedkoop omdat het industrieel vervaardigd wordt. Betonplaten zijn ook gemakkelijker te leggen omdat ze allemaal regelmatig gezaagd zijn en dezelfde maat hebben. Beton heeft ook het voordeel dat kleuren en vormen kunnen verschillen. Er zijn zelfs imitatie betonplaten die erg op natuursteen lijken, maar een stuk goedkoper zijn.

Terrasse bauen

In tegenstelling tot steen zijn houten of kunststof vlonders minder geschikt omdat ze meer onderhoud vergen, niet zo duurzaam zijn en niet erg lang meegaan.

Patio dakbedekking

Er zijn twee dingen waarmee je rekening moet houden als het om terrasoverkappingen gaat: De constructie, dat zijn de palen van het dak, en de dakbedekking zelf. Voor de constructie zijn hout, aluminium of staal de meest voorkomende materialen. Hout geeft een gevoel van natuurlijkheid en eenvoud. Er is ook een ruime keuze aan verschillende soorten hout, die door schilderen wat resistenter en duurzamer gemaakt kunnen worden.

Omdat hout een heel licht materiaal is, is het het meest geschikt voor grote terrasoverkappingen. Constructies van hout zijn goedkoper dan die van aluminium, dat exclusiviteit en moderniteit uitstraalt. Gecoat aluminium gaat lang mee en kan heel flexibel aan de betreffende dakbedekking aangepast worden. Hij is ook verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat je naar eigen smaak kunt kiezen.

De dakbedekking zelf is meestal van glas of plastic als een doorzichtig dak gewenst is. Opgemerkt moet worden dat glas een zeer zwaar materiaal is; de constructie moet er dus op berekend zijn. Plastic, daarentegen, is licht. Beide beschermen tegen regen en weer, maar geven tegelijk een gevoel van een andere open ruimte die de natuur met het huis verbindt. Afhankelijk van persoonlijke smaak en behoefte zijn er glazen of kunststof daken met een melkachtige kleur of geheel doorzichtig, waarbij de melkachtige versies beschermen tegen blikken en de zon.

Omdat er veel aspecten zijn waarmee je rekening moet houden als je een terras wilt aanleggen, en bovendien veel verschillende materialen met hun voor- en nadelen, kun je het beste gebruik maken van een persoonlijk consult. Zo kun je ook je terras individueel en uniek inrichten, en de materialen kiezen die het beste bij je huis passen.

Een verwarming weggooien

De belangrijkste feiten in het kort
 • Als je je oude verwarmingssysteem wilt of moet weggooien, kun je dat zelf doen of een gespecialiseerd bedrijf de opdracht geven.
 • In het geval van nachtelijke voorraadverwarmers en olietanks is de inbedrijfstelling door een gespecialiseerd bedrijf verplicht.
 • De kosten van het wegwerken van een verwarmingssysteem lopen sterk uiteen, dus het loont de moeite verschillende prijsopgaven te vragen.

Wie zijn verwarmingssysteem wil moderniseren of helemaal vernieuwen, wordt geconfronteerd met de vraag waar het oude systeem moet blijven Zelfs als alleen de radiatoren vervangen worden, moeten de oude weggegooid worden. Maar waar?

Verwijderen van radiatoren

Oude radiatoren zijn meestal van metaal en horen dus bij het schroot. Ook deze radiatoren kunnen dan als schroot in de klassieke zin worden weggegooid. Het is belangrijk de radiator van tevoren leeg te maken, zodat er geen water meer in zit. Je kunt de radiator zelf weggooien of door een gespecialiseerd bedrijf laten weggooien.

Heizkoerper-entsorgen

De soorten radiatoren

Afhankelijk van het type radiator zijn er verschillende voorschriften voor de verwijdering ervan. Er bestaan de volgende soorten:

 • Gevinde radiatoren
 • Paneelradiatoren
 • Buisvormige radiatoren
 • Porseleinen radiatoren
 • Nachtelijke opslagkachels.

Gevinde of paneelradiatoren zijn van metaal en worden daarom als metaal afgevoerd. Porseleinen radiatoren zijn gemaakt van keramiek en moeten dus naar het recyclagecentrum gebracht worden. Afhankelijk van de federale staat en de gemeente komen ze dan ofwel bij het klassieke bouwafval, ofwel bij het huishoudelijk afval terecht.

Buisradiatoren zijn van metaal en worden daarom ook als schroot weggegooid.

Voorzichtigheid is geboden met nachtelijke voorraadverwarmers. Hoewel de omhulling van metaal is, zitten er vaak PCB, asbest, KFM of chroom in verborgen. Deze stoffen zijn gevaarlijk afval en vormen een gevaar voor de gezondheid.

Weggooien van nachtelijke voorraadverwarmers

Asbest werd tot 1984 verwerkt in nachtopslagkachels die op elektriciteit werken. KMF, of kunstmatige minerale vezels worden vaak aangetroffen in nachtelijke voorraadverwarmers die tot de zomer van 1989 vervaardigd werden. Asbest en CMF zijn zeer gevaarlijk voor de gezondheid. PCB’s zijn polychloorbifenylen, die tot de zomer van 2000 geïnstalleerd werden. Nachtopslagkachels kun je dus niet zelf weggooien, want deze stoffen zijn gevaarlijk afval dat schadelijk is voor de gezondheid.

De verwijdering van nachtopslagkachels mag alleen uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf dat volgens TRGS 519 erkend is. Dit zijn de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen. In de meeste gevallen worden de nachtopslagkachels ter plaatse niet verpletterd, zodat niemand gewond raakt. Ze worden luchtdicht en scheurvrij verpakt en weggevoerd. De kosten bedragen ongeveer 250 € per nacht opslagkachel.

De verwijdering waard

Als je je oude radiatoren zelf wegdoet of een gespecialiseerd bedrijf inhuurt, moet je weten dat ook oude radiatoren goed kunnen verkopen. Uitgaande van de huidige schrootprijs kan men er nog een paar euro mee verdienen. Dit is de moeite waard als er meer dan één radiator moet worden weggegooid.

Voor het weggooien bij het recycling centrum hoef je meestal niets te betalen. Voor het ophalen gelden gewoonlijk de gebruikelijke plaatselijke tarieven. In sommige gemeenten is het gebruikelijk om oude radiatoren bij de inzameling van grofvuil te doen. Jezelf hierover van tevoren informeren schept zekerheid.

De verwijdering van een stookolietank

Een stookolietank moet altijd door een gespecialiseerd bedrijf buiten gebruik gesteld of opgeruimd worden. Zo wordt de omgeving niet verontreinigd. De kosten variëren sterk en hangen af van de volgende factoren:

 • welk type tank het is
 • de capaciteit van de tank
 • de hoeveelheid olie die nog in de tank zit
 • de afstand die het gespecialiseerde bedrijf moet afleggen
 • de kosten voor het verwijderen van de restolie.

Stookolie wordt beschouwd als een stof die gevaarlijk is voor water. Daarom moet de verwijdering zo gebeuren dat het milieu niet verontreinigd wordt.

Volgens de wet is de exploitant van een verwarmingsketel verplicht een gespecialiseerd bedrijf met de verwijdering te belasten. Dit bedrijf handelt op basis van de voorschriften van de Water Resources Act en garandeert zo een veilig proces.

De verordening dat het verwijderen van een stookolietank door een gespecialiseerd bedrijf moet gebeuren, staat in de Verordening op installaties voor het hanteren van stoffen die gevaarlijk zijn voor water, kortweg VAwS. Iedere exploitant van zo’n stookoliesysteem is verplicht alleen aangewezen gespecialiseerde bedrijven opdracht te geven voor de installatie, het onderhoud, de reparatie en de reiniging. Dit omvat ook het buiten gebruik stellen of verwijderen van een olietank.

Gespecialiseerde bedrijven die olietanks op deze manier mogen verwijderen, hebben een vergunning overeenkomstig § 19 I WHG. Deze wordt o.a. door de TÜV afgegeven. Alleen deze bedrijven zijn daadwerkelijk gemachtigd olietanks op te ruimen. In de meeste gevallen zijn ze aangewezen als gespecialiseerde bedrijven overeenkomstig de Water Resources Act. De verplichting om zo’n gespecialiseerd bedrijf opdracht te geven begint bij een tankinhoud van 1.000 liter en kan oplopen tot 10.000 liter. Dit hangt altijd af van de federale staat waarin de olietank zich bevindt.

Bovendien moet de verantwoordelijke waterbeheerder van het district op de hoogte gebracht worden van de buitengebruikstelling van de olietank. Een deskundige controleert dan of de buiten gebruik gestelde tank helemaal leeggemaakt en schoongemaakt is, de vulopening verwijderd is en de olietank tegen toevallig gebruik beveiligd is. Hij controleert ook of er geen aanwijzingen zijn voor grondwater- en bodemverontreiniging.

Nadat de olietank buiten gebruik is gesteld, moet aan de Dienst Waterbeheer het bewijs worden geleverd dat de stookolietank vakkundig en op de juiste manier buiten gebruik is gesteld.

De kosten bedragen 500 tot 2.500 €.

Dit is hoe de verwijdering werkt

Eerst wordt de verbinding tussen het reservoirsysteem en de verwarmingsketel losgemaakt. De pijpleidingen moeten daarom verwijderd en schoongemaakt worden. Restanten van stookolie worden eruit gepompt en dan verwijderd. Olieslib wordt vaak op de bodem van de tank aangetroffen. Dit wordt verwijderd door intensieve inwendige reiniging. Hetzelfde geldt voor condenswater, dat vaak op de bodem van het reservoir neerslaat. Pas dan kan het gespecialiseerde bedrijf de oude olietank veilig inladen en dan wegvoeren om hem af te voeren.

Zijn er subsidies beschikbaar voor verwijdering?

Als de verwijdering van een nachtopslagverwarmingssysteem een energie-efficiëntiemaatregel is, komen de verwijderingskosten in aanmerking voor subsidies. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een modernisering leidt tot de bouw van een energiezuinig huis. In dit geval biedt de KfW een groot aantal subsidies aan in het kader van het programma “Energie-efficiënte renovatie”. Ook de verwijderingskosten van het oude verwarmingssysteem worden in rekening gebracht. Afhankelijk van welke subsidie gekozen wordt, kunnen de verwijderingskosten gecompenseerd worden met een toeslag of financiering. Een consultatie verschaft duidelijkheid.

De verwijdering en opruiming van oude olietanks kan gesubsidieerd worden door het BAFA (Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole). Dit is mogelijk als een milieuvriendelijk verwarmingssysteem, zoals een hybride verwarmingssysteem, nieuw geïnstalleerd wordt. De subsidie wordt berekend naar rato van de kosten van de hele investering.

Het is echter belangrijk de subsidie aan te vragen voor je met de bouw begint en een energie-adviseur te raadplegen.

ConclusieHet verwijderen
van een oud verwarmingssysteem kun je zelf doen, afhankelijk van het type, of moet door een gespecialiseerd bedrijf gedaan
worden.
Het is belangrijk dat je je vooraf over de nodige stappen informeert.

Huisrenovatie: Welke container is de juiste?

De belangrijkste feiten in het kort
 • Het weggooien van bouwpuin gaat sneller en gemakkelijker met containers dan via een recyclagecentrum.
 • Correct sorteren vooraf bespaart tijd en geld.
 • Er zijn verschillende containers voor verschillende materialen.
 • Onjuiste afvalverwijdering wordt bestraft met hoge boetes.

Wie van plan is zijn eigendom te renoveren heeft niet alleen creatieve ideeën nodig, maar vaak ook een afvalcontainer. Immers, de renovatiewerkzaamheden zullen vaak verschillende soorten afval opleveren. Om onaangename kostenverrassingen door een verkeerde inhoud in de container te voorkomen, moet zorgvuldig te werk gegaan worden bij de keuze van de dienst en de container.

Bespaar geld met de juiste sortering

Huisrenovatie is niet alleen tijdrovend maar ook kostbaar. Vooral als het afval voor de afvalcontainer niet goed gesorteerd is, kan het snel duur worden. Als je bijvoorbeeld je metselwerk wilt renoveren, bespaar je veel geld door het van tevoren uit te zoeken.

Is het metselwerk restauratie bouwafval schoon of vuil? Deze vraag kan bepalend zijn voor extra kosten. Als je bijvoorbeeld schoon en vuil bouwafval in een afvalcontainer gooit, gooi je ook budget weg uit je bouwbudget. Het is optimaal om het bouwafval al voor de containerdienst te sorteren. Minerale bouwmaterialen (bakstenen, stukken beton, pleisterwerk of bakstenen) moeten in een container terechtkomen.

Als er echter nog isolatiemateriaal, verf of vernis op het behang zit, of metselwerkresten, moet dit apart in een gemengde container gegooid worden, of het liefst meteen in het recyclingcentrum weggegooid worden.

De afzonderlijke soorten afval op de best mogelijke manier verwijderen

Bij het opruimen en renoveren van je eigen vier muren komen heel verschillende soorten afval vrij. Behalve bouwpuin is er ook hout, metalen, isolatiemateriaal, eventueel asbesthoudend afval, en grofvuil.

Het is natuurlijk mogelijk om bouwpuin via een recyclagecentrum weg te gooien, maar het is veel handiger om je eigen container te hebben. Hier kan het bouwafval direct worden ingegooid zonder naar het recyclingcentrum te hoeven reizen. Het is belangrijk dat de container voor de renovatie optimaal gekozen wordt, want als er de verkeerde soorten afval in terechtkomen, kan het erg duur worden.

Het klassieke bouwafval (bijvoorbeeld metselwerk, beton) kan in een container worden gedaan. Vraag hiervoor de gekozen dienst expliciet om een bouwafval container en zoek de optimale maat voor de container uit. Omdat de vulling maar tot de laadrand mag reiken en niet over de zijwanden mag uitsteken, is een voorafgaande berekening van de afmetingen nodig.

Bovendien moet vooraf gecontroleerd worden of de op te zetten container werkelijk een stabiele basis heeft op het eigen terrein. Deze moet dragend en waterpas zijn, zodat de gevulde bak niet in de grond wegzakt.

Dit mag niet in een container voor bouwafval

Vaak zijn renovatie-enthousiaste huiseigenaren ervan overtuigd dat de term “bouwafval” al het materiaal van hun renovatiewerk omvat. Dit is echter niet helemaal waar. Er is een verschil tussen bouwafval en dingen die niet in die afvalcontainer mogen belanden.

Klassiek uitgegraven grond (bijvoorbeeld klei, zand, aarde of grind) mag niet in de container voor bouwafval terechtkomen, maar heeft een aparte container nodig. Folie, hout, meubels, behangresten, buizen, metalen, verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld zakken of emmers) zijn ook niet bestemd voor de bouwafvalcontainer.

Als je weet dat je bij je moderniseringswerkzaamheden bijvoorbeeld radiatoren gaat vervangen, een schoorsteen gaat slopen, dakvilt of glasresten gaat weggooien, dan moet je daarvoor de juiste container aanvragen.

Het hangt af van de optimale vulling van de container

Om extra kosten en vooral ruimte te besparen, is ook de juiste vulling van de container essentieel. Als er bouwpuin in wordt gestort, is het belangrijk dat het gelijkmatig verdeeld wordt. Het is het beste om geen tussenruimtes of leemtes te laten, maar probeer steeds alles stap voor stap op te vullen. Dit is niet alleen belangrijk om zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk te zijn, maar ook voor latere verwijdering. Als de afvalcontainer ongelijk gevuld is, kan dat het gewicht doen verschuiven en het transport bemoeilijken.

Container voor gemengd bouwafval – één voor alles?

Als je niet alleen klassiek bouwafval in je container wilt verzamelen, moet je een container voor gemengd bouwafval aanschaffen. Ook behangresten, pijpen, massief houten (onbehandelde) balken, planken, plaatwerk en ander gemengd bouwafval mogen er worden weggegooid.

Er zijn echter materialen die in geen geval in deze container thuishoren. Hiertoe behoren sanitair, teerhoudend dakvilt, voor stoffen, tegels, diverse stenen, vernissen, oliën en ander gevaarlijk afval.

Container voor zwaar gemengd afval – ideaal voor sanitaire renovaties

Als de renovatie ook de sanitaire ruimte omvat, is een container voor zwaar gemengd bouwafval aan te bevelen. Sanitair keramiek of tegels mag je hier ook weggooien. Maar dakvilt met teer, vloeistoffen of omdat stoffen, en gevaarlijk afval (bijvoorbeeld teer, chemicaliën of elektrische apparaten) zijn taboe in deze container.

Verontreinigd bouwpuin in een aparte container

Als je verontreinigd bouwpuin wilt afvoeren, kun je ook hiervoor geschikte mogelijkheden krijgen bij de containerdienst. Er kunnen minerale materialen worden afgevoerd, die bijvoorbeeld (afhankelijk van de container en de containerdienst) een maximale randlengte kunnen hebben.

Er kunnen materialen worden weggegooid die bijvoorbeeld behangresten, metalen, glasresten, papier, uitgegraven aarde en nog veel meer bevatten.

Wat kost een container voor renovatie?

De kosten voor een container voor de verwijdering van renovatieafval variëren. Ze hangen af van de inleverplaats, de te verwijderen materialen, en de grootte, naast andere factoren. Als je bijvoorbeeld bouwafval wilt weggooien, kun je een container met 5 m³ voor meerdere dagen krijgen vanaf 229 €. De prijzen kunnen echter sterk variëren. Als je bijvoorbeeld gemengd bouwafval wilt weggooien, betaal je vanaf €249.

Opgelet, verkeerde afvalverwerking kan duur zijn

Wie kosten wil besparen bij het verwijderen van zijn bouwafval en bijvoorbeeld geen opdracht geeft voor een containerdienst, maar in plaats daarvan zijn afval “illegaal” verwijdert, moet rekening houden met zware straffen. Zo heeft elke federale staat zijn eigen catalogus van boetes voor onjuiste afvalverwijdering. In Saksen, bijvoorbeeld, kost het tot 10.000 euro als afval verkeerd wordt weggegooid.

Wie illegaal afval met verontreinigende stoffen weggooit en zo water, lucht of bodem verontreinigt, kan daarvoor zelfs tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Om deze acties te vermijden, is het van essentieel belang na te denken over de juiste afvalcontainer voor afvalverwijdering bij je komende verbouwingen. Behulpzaam bij het maken van de ideale keuze zijn de dumpster diensten, want die geven het beste advies over de juiste maat of het bestellen van de meest geschikte afvalsoort.

Het is belangrijk geen te kleine afvalcontainer te kiezen, want bijbestellen of te vol stoppen kan al snel aanzienlijk duurder worden.

Daarom is het het beste om vóór het renovatieproject precies uit te rekenen welke lokalen gerenoveerd zullen worden en welk afval er zal ontstaan. Bedenk ook dat verrassingen vaak op de loer kunnen liggen bij bijvoorbeeld turnaround renovaties. Verborgen isolatiematerialen kunnen niet in een klassieke bouwafvalcontainer worden gedeponeerd. Om zulke “verrassingen” te voorkomen, is het raadzaam de te renoveren muur op een punt open te maken om te zien welke bouwpuin materialen er eigenlijk achter verborgen zijn.

AfbeeldingenFiguur
1: pixabay.com @ succo (CC0 Creative Commons)
Figuur 2: pixabay.com @ Jan-Mallander (CC0 Creative Commons)